Creazy 

Groenstraat 74 A

3020 Herent (Veltem-Beisem)

BelgiŽ / Belgique

Info:

 LinkedIn  Facebook  Twitter

 
 

Boeken:

 

ZIEN

Hilde Roothart

Wie naar trends kijkt constateert dat trends elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen en dat er oneindig veel verschillende trends zijn. Wie trends ziet, weet dat sommige trends heel langzaam maar ingrijpend ons leven veranderen en weet ook wat de gevolgen van ontwikkelingen voor de toekomst zijn.

In 'Zien' geeft Hilde Roothart een beeld van de manier waarop de maatschappij en de consument veranderen. Daarnaast geeft zij aan op welke manier bedrijven en organisaties kunnen inspelen op ontwikkelingen en trends. In 'Zien' wordt duidelijk wat de richting is die we opgaan en worden de keuzes die we voor de toekomst moeten maken zichtbaar. Wie dit boek heeft gelezen kan ophouden met het kijken naar trends en beginnen met het creŽren van zijn eigen toekomst.

The design of things to come

Craig Vogel, Jonathan Cagan, Peter Boatwright

De beste bedrijven van tegenwoordig maken producten en diensten die er goed uitzien, goed voelen en klanten meer raken dan vroeger. 'The design of things to come' onthult wie dit tot stand brengt en hoe.

Door middel van dit boek leert u hoe bedrijven de sterkste behoeften van hun klanten identificeren en hoe dit gebruikt wordt om producten te creŽren. Daarnaast worden de opmerkelijke uitvinders die voor doorbraken zorgen in industrieŽn variŽrend van keukens tot industriŽle robots en van sneakers tot SUV's. Innovatie is niet alleen de beste manier om winstgevend te blijven; op den duur is het de enige manier om staande te blijven. Dit boek laat de toekomst van innovatie zien. Of u nu manager, ondernemer of consument bent; het zal confronterend zijn.

Creatief denken

Koos Hafkamp

Organisaties kunnen hun omzetgroei en concurrentievermogen verhogen door het creŽren van nieuwe (technologische) ontwikkelingen en vindingrijkheid bij het oplossen van problemen. Dat levert nieuwe producten en werkwijzen op waarmee zij in staat zijn zich van andere organisaties te onderscheiden. Creatieve managers zijn in organisaties dan ook onmisbaar. Maar wat is creativiteit? Hoe meet en ontwikkelt u deze eigenschap? En hoe kunt u creatieve vermogens van medewerkers aanspreken? Deze vragen staan centraal in 'Creatief denken'.

 

Innovation that Fits

Michael Lord, Donald Debethizy, Jeffrey Wager

'Innoveer of ga ten onder'. Bedrijven hebben deze boodschap luid en duidelijk gehoord, maar zij worstelen er nog steeds mee. 'Innovation that Fits' laat zien wat werkt en wat niet werkt als u een gefocuste, duurzame innovatiestrategie op wilt zetten die in uw bedrijf past.

 


 

Managing, Innovation, Design and Creativity

Bettina von Stamm

Vernieuwing, design en creativiteit vallen onder de meest gebruikte termen in business tegenwoordig. Veel managers zijn het er mee eens dat innovatie en creativiteit essentieel zijn voor het zeker stellen van succes op de lange termijn, maar velen worstelen met het realiseren van innovativiteit en creativiteit in de praktijk. Dit boek zorgt voor meer inzicht in deze materie en helpt de lezer een duurzame en innovatieve organisatie te creŽren.  

 

Innoveren

Theo Groen, Jan Wouter Vasbinder, Erik van de Linde

Succesvol innoveren vereist onderscheid en snelheid. Wie open staat voor de wereld buiten de eigen organisatie, kan sneller en beter tot innovaties komen. Kennis, technologie en ideeŽn, geld en slimme mensen zijn er in overvloed. Om die goed te benutten, moeten bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar samenwerken. Om goed te kunnen samenwerken, moeten deze drie partijen de fundamentele verschillen kennen die tussen hen bestaan.

'Innoveren' biedt u concepten, lessen en tips vanuit dit perspectief van samenwerking. Het beschrijft de verschillende betekenissen die kennis en innovatie hebben in de 'arenaīs' van bedrijven, wetenschap en overheid en geeft inzicht in hun verschillende belangen. Tien actuele themaīs bieden u vele voorbeelden van gezamenlijk innoveren, gekoppeld aan in de praktijk bewezen methoden om dat aan te pakken. Het encyclopedische deel bevat bijna driehonderd vaktermen, organisaties en verklaringen van veelgebruikte begrippen.
 

Innoveren in de sociale sector

Harry Broekman

Meer dan ooit betekent stilstand achteruitgang voor instellingen werkzaam in de sociale sector. Klanten en subsidiŽnten stellen andere en steeds hogere eisen aan de dienstverlening. Het tijdig en adequaat vernieuwen van het aanbod is ene voorwaarde voorgroei en bloei van de organisatie.
Dit boek behandelt systematisch de methoden en technieken om het assortiment aan diensten up to date te houden. Nadruk wordt gelegd op het actief verkennen van d e(veranderingen in) de omgeving en het op maats snijden van een professioneel antwoord op gewijzigde wensen en eisen van publiek en financier.
ER wordt een uitgebreid overzicht geboden van praktische voorzieningen en diensten dichter bij elkaar te brengen. Praktijkgevallen worden exemplarisch beschreven. De inbedding van onderzoek en ontwikkeling binnen de reguliere arbeid van de instelling wordt uitgelijnd. Niet alleen de creatieve kant van het innoveren komt in het geboden instrumentarium aan bod, veel aandacht gaat ook uit naar het coachen en organiseren van een daadwerkelijk vernieuwingstraject.
Ervaringen opgedaan in aanpalende sectoren zoals het openbaar bestuur (beleidsontwikkeling), de architectuur (projectontwikkeling) en het bedrijfsleven (productinnovatie) worden vertaald en toegesneden naar de eigen condities van het werk in de sociale sector. Innoveren manifesteert zich daarbij in deze tekst niet alleen als een noodzakelijke en dankbare opgave, maar vooral ook als ene spannende en simulerende aangelegenheid.


 

Innovatief ondernemen

Ronald Mulder, Ritzo ten Cate

'Innovatief ondernemen' gaat over ondernemen, als activiteit maar ook als mentaliteit. Ondernemen is namelijk meer dan een eigen bedrijf hebben. Een ondernemer is volgens de auteurs iemand die naar buiten kijkt, kansen ziet, risico's overziet en tot actie overgaat. En dat kan in een eigen bedrijf, maar ook binnen een bestaande organisatie - profit of non-profit. Ondernemen is leuk en bovenal is het te leren.

Dit boek brengt de kunst van het ondernemen dichterbij. Met het businessplan als leidraad ontwikkelt de lezer stap voor stap ondernemerscompetenties. Na het lezen van het boek bent u ondernemer of op zijn minst ondernemender. Het boek is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die willen kennismaken met ondernemerschap. Het is ook geschikt voor de toekomstige ondernemer.
 

Megatrends Nederland

Adjiedj Bakas

Wat voor kleding dragen we over twintig jaar: naveltruitjes of burqa's? Wonen we gezellig door elkaar of sluiten we ons allemaal op in ons eigen blanke, zwarte, beige of brunette getto? Waarom heet West-Europa over niet al te lange tijd Eurabia? Wat in vredesnaam is een rfid-chip en wie zit er te wachten op domotica? Wie zijn onze politieke leiders van de toekomst en waarom moeten we allemaal Mandarijn-Chinees leren?

In 'Megatrends Nederland' richt Adjiedj Bakas zich op de toekomst van Nederland en onze rol in de wereld. Een sterk veranderende wereld met nieuwe supermachten en een voortdurende strijd tussen het westen en moslimfundamentalisten. In die context ondergaat ook het kleine Nederland diverse ingrijpende veranderingen. Niets om je druk over te maken, als je maar op de juiste manier anticipeert. Visionair, toekomstgericht, opgewekt, krachtig en met humor geschreven. Dit boek biedt een ieder inzichten, ideeŽn en inspiratie om zijn of haar leven, werk en leefstijl in te richten voor nieuwe tijden.


 

Webs of Innovation

Alexander Loudon

'Webs of Innovation' begint met een eenvoudige vraag: Hoe komt het dat zoveel bekende, rijke en gevestigde ondernemingen problemen hebben met innovatie. Het antwoord is dat lineaire innovatie haar beperkingen heeft. In volwassen markten is lineaire innovatie wellicht een afdoende oplossing. Maar om nieuwe mogelijkheden aan te boren in markten die in opkomst zijn, is het voor ondernemingen noodzakelijk dat zij zelfs snelle consumenten voor blijven. Dat vereist wel even wat anders, namelijk innovatie door middel van netwerken.

Veel ondernemingen zien zich gesteld voor de uitdaging netwerken te vormen waarmee dergelijke innovatie gestimuleerd kan worden. 'Webs of Innovation' helpt ondernemingen bij het opzetten van de juiste structuren en investeringen in deze netwerken om op die wijze innovatie te bevorderen.
 

Van trends naar brands

Hilde Roothart, Wim van der Pol

Een fundament voor een nieuw vakgebied, dat is wat Hilde Roothart en Wim van der Pol voor ogen hadden bij het beschrijven van een methode om trend en brand management met elkaar te integreren. Geen mistige voorspellingen en ook geen inventarisatie van merkenmodellen, maar nieuwe inzichten over de relatie tussen trendonderzoek en merkenbeleid.

Aan de hand van Futuring, het ontwikkelen van een visie op de toekomst, en Domaining, het structureren van een merkenportfolio, wordt uiteengezet hoe organisaties kunnen inspelen op ontwikkelingen, en merken onderling op elkaar af kunnen stemmen. De integratie van trend- en merkenbeleid staat in dit boek voorop. Het combineert analytische methodes voor onderzoek naar trends en merken met visuele ideeŽn en inspiratie voor visieontwikkeling en het opbouwen van merkrelaties. Organisaties hoeven trends niet langer als oppervlakkige verschijnselen of als bedreigingen te beschouwen. En merken hoeven niet ten onder te gaan door de invloed van veranderingen en ontwikkelingen maar kunnen ze meegroeien en meebewegen.


 

Gids voor persoonlijk ondernemen en innovatie

Thomas Thijssen

Steeds meer mensen ontdekken dat ondernemerschap niet alleen is weggelegd voor de 'happy few' maar voor iedereen. Dit boek wil helpen duidelijk te maken hoe iedereen, u en ik, zijn of haar ondernemende talent kan leren herkennen en praktisch kan toepassen - ongeacht de gegeven omstandigheden - teneinde het eigen leven de gewenste inhoud te geven. Persoonlijk ondernemen wordt verklaard aan de hand van een reisbeschrijving in drie etappes:


- Kansen zien voor uzelf in de wereld om u heen.
- Kansen benutten door de inzet van uw persoonlijk en ondernemend vermogen.
- Waardecreatie door te bouwen aan persoonlijke waarde, sociale waarde en economische waarde.

 

De 'Gids voor persoonlijk ondernemen en innovatie' is er voor iedereen die zijn ondernemende kwaliteiten wil ontplooien, onafhankelijk van leeftijd of maatschappelijke positie. Persoonlijk ondernemen is mogelijk in alle fasen van het leven: als student, als medewerker, als manager, als zelfstandig ondernemer en tenslotte tijdens de 'derde levensfase'. Het is immers heel wel mogelijk om waarde te creŽren, als u kansen wilt zien die bij u passen en deze kansen ook benut.
 

Het Innovatieboek

Paul van der Voort

Steeds sneller volgen de veranderingen in onze maatschappij elkaar op. Om te kunnen voortbestaan, moeten organisaties mee veranderen. Niet stapsgewijs, maar in grote sprongen. Meer dan tachtig procent van de producten die we over tien jaar zullen kopen, is nu nog niet op de markt. Het succes van organisaties hangt dus in toenemende mate af van succesvolle innovaties.

'Het innovatieboek' is een praktijkgericht handboek voor managers die innovatieprocessen in hun organisatie willen stimuleren en begeleiden. Hoe komt u van droom (ideevorming) tot daad (implementatie)? Hoe geeft u leiding aan innovatie - van innovatieproject tot innoverend bedrijf? Dit boek laat zien welke strategieŽn u kunt gebruiken, wat er van uw medewerkers wordt verwacht en hoe u uw netwerk kunt benutten om tot succesvolle vernieuwing te komen. Of het nu een nieuw product is, een verbetering van het bedrijfsproces of het bereiken van nieuwe markten, innoveren is overleven. Want het zijn niet degenen die het sterkst of het snelst zijn die uiteindelijk overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

 


 

Inside the Tornado

Geoffrey Moore

Miljardenomzetten van populaire producten lijken uit het niets te ontstaan. Als het uw producten zijn, is dat een felicitatie waard en is het motto: verkopen en leveren die handel! U bent er in geslaagd uw product geaccepteerd te krijgen door de markt en het bevindt zich nu in de tornado. Met enorme snelheid worden producten die een standaard worden de markt ingeslingerd en dit proces houdt pas op als de aanvoer stokt.

Een waarschuwing is echter op zijn plaats. De productlevenscycli worden namelijk steeds korter en het is dan ook van levensbelang dat ondernemingen met succesvolle producten de ontwikkeling van nieuwe producten op peil houden. Als markten veranderen worden de vaardigheden die een onderneming succesvol hebben gemaakt waardeloos en moeten ze worden vervangen door andere. Binnen de tornado moet dus hard gewerkt worden om nieuwe producten via de wervelwinden van de tornado op de markt te verspreiden.

Aan de hand van ervaringen met ondernemingen waar technologie een belangrijke stuwfactor is bij het creŽren van nieuwe producten, laat Geoffrey Moore zien hoe ondernemingen het ontwikkelingsproces op gang kunnen houden en keer op keer succesvolle producten geaccepteerd te laten krijgen door de markt.
 

Trends

Tom Peters, Martha Barletta

De sleutel tot het succes van uw organisatie is hoe u reageert op opkomende trends, en hoe u hun potentie benut. CreŽer een strategische visie voor de toekomst met de revolutionaire ideeŽn van Tom Peters en Martha Barletta. Ontdek hoe marketing gericht op vrouwen 'de belangrijkste trend ter wereld' is. Kom te weten hoe u de ouder wordende bevolking aanspreekt

 

 


 
Innovatie door creativiteit

Hans TerhŁrne & Max van Leeuwen

Wat is dat eigenlijk, creativiteit?' 'Geen idee, Is dat niet dat je iets nieuws maakt?' 'Ja. En dat gebeurt nu juist door een knap samenspel tussen fantasie en verstand.' Dit citaat uit 'De wereld van Sofie' geeft precies aan waar dit boek een handreiking wil geven, namelijk het laten samenwerken van fantasie en verstand door het gebruik van verschillende creativiteitsmethodieken in een juist toegepast proces. Hiertoe hebben de auteurs ruim 50 creativiteitsinstrumenten geselecteerd die zij op een overzichtelijke en praktische wijze behandelen. Met behulp van de instrumentselector kunt u bepalen welk instrument geschikt is voor de verschillende onderdelen van een creativiteitsprogramma.
Uitgeverij Samsom (1999) ISBN: 9014061137


 

Creativiteit Hoe? Zo!

Igor Byttebier

Wilt u leren hoe u sneller op nieuwe ideeŽn komt? Wilt u de finesses van de brainstorm leren kennen zodat u die efficiŽnter kunt gaan toepassen? Wilt u ervaren hoe u de creativiteit bij anderen kunt aanboren?

'Creativiteit. Hoe? Zo!' geeft een rondleiding in uw eigen denken en helpt u om uw eigen creativiteit en die van uw organisatie te ontdekken en ontwikkelen. Het boek is een leer-, doe- en oefenboek voor iedereen die de sleur van de standaardoplossingen wil doorbreken en op zoek is naar de buitengewone en efficiŽntere antwoorden op de uitdagingen van alledag. De vorm van het boek is vol verrassingen; ook daardoor biedt 'Creativiteit. Hoe? Zo!' een schat aan inspiratie.
 

Mastering innovatie

Het Financiele dagblad

Mastering innovatie' is de zevende titel in de Mastering-serie, waarin vooraanstaande denkers van Amerikaanse en Engelse business schools en bedrijven over uiteenlopende onderwerpen hun ideeŽn uitzetten. De artikelen zijn eerder als bijlagen bij Het Financieele Dagblad verschenen. De Mastering-serie was oorspronkelijk een bijlage van The Financial Times.

Het barsten van de dotcom-zeepbel heeft het enthousiasme van investeerders voor nieuwe en niet-beproefde bedrijfsmodellen danig bekoeld. Toch blijven de technologische doorbraken die in eerste instantie investeerders aantrokken, onverminderd voortgaan. Ondernemingen die de kracht van innovatie weten toe te passen - ondanks de korter wordende levenscyclus van veel producten en het egaliserende effect van mondialisering - zullen hun marktaandeel en concurrentiekracht nog steeds navenant zien toenemen. Wat zijn de drijvende krachten achter succesvolle innovatie en het vermogen van bedrijven innovatie aan te wenden voor de schepping van welvaart? Diverse factoren lijken van belang: een hoog niveau van onderwijs en opleidingen, goed ontwikkelde financiŽle markten, uitmuntende academische instellingen, een geschoold personeelsbestand en economische stabiliteit. Daarnaast moeten managers een begrip zien te ontwikkelen van het innovatieproces.

Daarin voorziet deze bundel. Door de combinatie van thematische artikelen voor kernzaken en casestudy's voor bijzondere gevallen vormt de serie een leidraad van onschatbare waarde voor betrokkenen op elk niveau.

 

Hey You

Will Murray

In de hedendaagse markt zijn de mensen die succes hebben degenen die hun hoofd boven het maaiveld durven uitsteken. Maar dat alleen is niet voldoende. Naast het durven hebben van afwijkende meningen of ideeŽn is het de kunst om ook gehoord te worden. Zelfs de beste ideeŽn hebben geen kans van slagen als zij niet opvallen.

'Hey You!' laat zien dat het onder de aandacht brengen van ideeŽn gelijkstaat aan het onder de aandacht van jezelf. De lezer ontdekt in dit boek dat hij zich met goede ideeŽn moet richten op de juiste mensen en dat op die manier op effectieve wijze aan zelfpromotie gedaan kan worden. Wie ernaar streeft meer uit zijn carriŤre te halen en meer invloed wil hebben op de koers van de onderneming waar hij werkt vindt in 'Hey You!' een groot aantal manieren om dit te bereiken.


 

Creativiteit in het dagelijks werk

Sasja Dirkse-Hulscher, Angela Papas-Talen

Creativiteit is het thema van dit zesde deel in de reeks van The Learning Toolkit. Dit onderwerp lijkt essentieel voor het werk van veel mensen. Hoewel maar weinigen leven van unieke ideeŽn, is het in ieders werk handig wanneer een gezonde dosis creativiteit en inventiviteit voorhanden is. Bijeenkomsten waarin de ideeŽn niet lijken los te komen, geen verband houden met de praktijk of waar geen beslissing genomen wordt. Allemaal voorbeelden van situaties waarin een interventie om de creativiteit te stimuleren en te sturen wellicht handig zou zijn. Voor degenen die op zoek zijn naar dergelijke interventies is dit boek over creativiteit geschreven. Door het lezen van dit boek kunt u uw eigen patronen in werkvoorbereiding en bijeenkomsten te doorbreken.

Om u daarbij praktisch te ondersteunen vindt u bij dit boek de 'CreativiteitsKaartenSet', een instrument voor op uw bureau of de vergadertafel dat zal stimuleren om de dagelijkse gang van zaken eens op andere manieren aan te pakken. Het helpt dus om uw creativiteit aan te boren als die er onvoldoende is. Bijvoorbeeld als u zelf niet op ideeŽn komt voor het stuk dat u moet schrijven of de vergadering waarin geen oplossing kan worden gevonden voor een probleem. U kunt de CreativiteitsKaartenSet in zo'n situatie gebruiken om het geheel weer in beweging te krijgen. De set bestaat uit 70 kaarten met daarop kortere en langere activiteiten die je kunt ondernemen om creativiteit opgang te brengen.

De kaarten zijn geordend naar de drie fasen van het brainstormproces:

1. Oranje kaarten. Deze helpen bij de voorbereiding voor het genereren van ideeŽn, waaronder het verhelderen van het probleem.
2. Gele kaarten. Deze bevatten suggesties voor het krijgen van ideeŽn.
3. Blauwe kaarten. Helpen bij de afronding, waaronder het nemen van een beslissing of maken van afspraken en plannen.

 


 

Crossing the Chasm

Geoffrey Moore

Voortdurend vergokken ondernemingen miljarden, almede talloze uren in pogingen om technologische producten te marketen. Meestal zijn deze pogingen gedoemd te mislukken. Vaak wil het nog wel lukken de technologische hoogstandjes te slijten aan een handjevol innovatieve avonturiers, maar zodra de grote markt moet worden voorzien van het product begint de interesse doorgaans te verdwijnen en flopt het product alsnog. Slechts zeer weinig producten slagen er uiteindelijk in de gunst van de consument te winnen en worden een succes. Nu steeds meer nieuwe producten gebruik maken van high tech, wordt het steeds belangrijker te leren van de mislukkingen van andere technologische producten.

Geoffrey Moore, expert op het gebied van hightech en communicatie, beschrijft op welke wijze nieuwe producten succesvol kunnen worden geÔntroduceerd in steeds kritischer wordende markten. Hij laat zien hoe de marketing- en communicatiestrategie voortdurend moeten worden bijgesteld, naarmate de ontwikkeling van het product voortschrijdt en nieuwe, grotere marktsegmenten worden aangeboord.


 

Methodology for product service system innovation

Cees van Halen, Carlo Vezzoli, Robert Wimmer

I
nnovatie is een continue cyclus waarbinnen ideeŽn groeien en succesvolle businessconcepten worden. PSS (Product Service System) concepts voegen nieuwe dimensies aan deze cyclus toe. De successen van PSS strategie benadrukken de algemene trend die neigt naar een meer servicegerichte maatschappij die steeds meer afhankelijk is van communicatie, kennis en informatie.

 

 


InnovationNet©: the Art of Creating and Benefiting from Innovation Networks

Jan Kratzer, Jo Th.A.J. Leenders, Jo van Engelen

I
n de steeds concurrerendere en geglobaliseerde wereld hebben veel bedrijven geen andere keus dan zich open te stellen en op te gaan in innovatienetwerken. Dit gaat vaak vergezeld van een aantal obstakels en nadelen. Zelfs totale mislukkingen komen regelmatig voor. In dit boek leest u hoe een aantal bedrijven dat een innovatienetwerk startte gevaren heeft.

Dit boek levert nieuwe inzichten in het opzetten en exploiteren van een innovatienetwerk. 'Innovationnet' biedt stap voor stap beschrijvingen, mogelijke oplossingen voor problemen en een uitgebreide lijst met aandachtspunten.

 

En ...... Actie

Joost Kadijk, Cyriel Kortleven

I
n de douche, terwijl je aan het joggen bent, net voordat je in slaap valt Ö Waar krijg jij je beste ideeŽn? Creatieve oplossingen komen meestal vanzelf wel bovendwarrelen als je maar tijd en geduld genoeg hebt. Maar als je die tijd en dat geduld nou eens niet hebt? Wat dan? Dan is het belangrijk op het goede moment de juiste voorwaarden te scheppen voor een creatief proces. Maar hoe doe je dat? En hoe stimuleer je anderen om het beste uit hun creatieve zelf te halen?

De oplossing heb je nu in je handen. Want En Ö Actie! is een boekje vol met katalysatoren en triggers waarmee je iedereen die dat wil (ook die stille willy en dat muurbloempje), een kans kunt geven om innovatieve en ingenieuze oplossingen te verzinnen voor ingewikkelde problemen.

 

Creating Breakthrough Products

Jonathan Cagan, Craig Vogel

Veel nieuwe producten draaien na hun introductie uit op een mislukking. Sommige hebben succes en sommige zijn in staat markten te veranderen of zelfs nieuwe markten te creŽren. 'Creating Breakthrough Products' gaat over het creŽren van doorbraken met producten.

Op basis van uitgebreid onderzoek naar mislukte en succesvolle producten hebben Cagan en Vogel de belangrijkste factoren ontrafeld die bepalend zijn voor succesvolle innovatie. Aan de basis van moderne productontwikkeling staan tegenwoordig drie gebieden die in beschouwing moeten worden genomen: toegevoegde waarde, merkenbeleid en inspelen op wensen van de consument. Door deze drie dimensies nauwlettend in de gaten te houden verandert productontwikkeling volgens de auteurs van het creŽren van toevalstreffers tot gerichte inspanningen op weg naar succesvolle producten.


 

Managing Innovation

Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt

Managing Innovation biedt een compleet raamwerk voor het denken over innovatie vanuit technologische, markt en organisationele perspectieven, en het integreren van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het aansturen van innovatie.

 

 


 

Creativiteit en Innovatie

Fons Trompenaars, John Cleese

Innovatie is voor veel bedrijven van levensbelang om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn. Creativiteit van medewerkers staat aan de basis van deze innovatie, maar er is nog nauwelijks literatuur die het verband tussen deze twee onderwerpen beschrijft.

Hoe creŽert u een innovatieve cultuur waarin individuele creativiteit de ruimte krijgt en zelfs kan groeien? En hoe vertaalt u persoonlijke ontwikkeling van mensen naar een team en de organisatie als geheel zodat het bijdraagt aan de continuÔteit van het bedrijf, de vernieuwing van talent en de motivatie van alle medewerkers?

Met dit boek wil Fons Trompenaars een leemte in de literatuur vullen. Hij doet dat met medewerking van John Cleese. In drie delen worden individuele creativiteit, team creativiteit en organisatie creativiteit in hun samenhang met innovatie op toegankelijke wijze beschreven. Belangrijke theorieŽn komen aan de orde en worden steeds testjes, raadsels en cartoons geÔllustreerd. Het geheel wordt afgewisseld met commentaar van John Cleese en scŤnes uit Fawlty Towers.

 

Harvard Business Review on Innovation

Harvard Business Review

De hedendaagse omgeving waarin ondernemingen opereren verandert zo snel en soms zo drastisch dat innovatie een belangrijk vermogen is voor ondernemingen die willen overleven. In deze bundeling van Harvard Business Review zijn de beste artikelen uit dit tijdschrift opgenomen over innovatie. De lezer leest hoe ondernemingen nieuwe markten kunnen ontdekken en hoe kan worden geleerd van de ervaringen van 3M, beschouwd als een van de meest innovatieve ondernemingen ter wereld.

 

Het leren herkennen van een winnend idee is een vermogen dat van belang is en dat wordt uitgewerkt in een artikel van Kim en Mauborgne). En over de rol van experimenteren met nieuwe werkwijzen gaat een artikel van Stefan Thomke. De artikelen die in de bundeling zijn opgenomen, helpen de hedendaagse manager die het innovatief vermogen van zijn onderneming wil vergroten.

 

Brand-ID

Wil Michels, Ineke Huyskens

Hoe creŽert u een merk dat echt inspireert? Zo'n merk waarvan kopers eigenlijk meer fan dan klant zijn? DŠt is de uitdaging die in 'Brand-id' centraal staat...
Die uitdaging begint met een verlangen naar verandering, en dat verlangen staat aan de wieg van een creatief proces: openstaan voor nieuwe ideeŽn, het vanzelfsprekende ter discussie stellen, inspiratie uit uw omgeving halen... Maar hoe doet u dat nu in de praktijk? Hoe komt u los van die vastgeroeste denkpatronen? Hoe bouwt u dat inspirerende merk en creŽert u echte merkbeleving?

De antwoorden op deze vragen vindt u in 'Brand-id'. Een prachtig inspiratieboek voor creatief denken ťn een praktijkboek voor merkdenken, waarin de auteurs u daadwerkelijk aan het werk zetten. Stap voor stap doorloopt u de fasen van het creatieve proces. Het boek staat vol creatieve technieken om een merk verder te ontwikkelen. Het resultaat is een Creatief merkdocumentģ: een handvat voor een razendsnelle en verrassende merkverkenning.

Reaching Your Goals Through Innovation

Elearn training company

Ontbreekt het u aan ideeŽn en inspiratie of wilt u gewoon anders gaan werken? 'Reaching Your Goals Through Innovation' brengt het beste in u naar boven. Het boek is praktisch en goed gestructureerd om een diepgaande behandeling van het onderwerp te bieden.

 

 

 


 

The Innovator's Dilemma
Clayton Christensen

IBM was marktleider op het gebied van mainframe computers maar werd op de markt voor pc' s verrast door nieuwkomer Apple. Toch was IBM een professioneel geleide onderneming, die investeerde in nieuwe technologie. En dat is nu juist het punt, stelt Christensen in zijn indringende boek 'Het innovatiedilemma'.

Vernieuwende ondernemingen, die goed naar hun klanten luisteren, laten kansen die ontwrichtende innovaties bieden, liggen omdat hun klanten er nog niet aan toe zijn. Vervolgens worden zij voorbijgestreefd door nieuwkomers op de markt. Hoe managers dat lot kunnen voorkomen, laat Christensen zien. Hij schetst de principes van ontwrichtende innovaties en biedt managers een praktisch kader om met succes het innovatiedilemma op te lossen.


 

Innovatie(f) organiseren

Petra de Weerd-Nederhof, Bart van Looy, Klaasjan Visscher

Het organiseren van innovatie is een complex, weerbarstig en avontuurlijk proces, met vele vragen en weinig pasklare antwoorden. Dit boek bevat dan ook geen recepten en succesformules voor innovatie. Wat het wel bevat is een unieke combinatie van perspectieven op de uitdagingen van het innovatie(f) organiseren, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk. Vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse auteurs geven inzicht in verschillende facetten van het organiseren van innovatie en het innoveren van de organisatie die daarbij noodzakelijk is.
Innovatieve concepten als platformontwikkeling, R&D-profit centers en strategische allianties worden op hun merites beoordeeld. Innovatieve bedrijven van wereldklasse worden uitgebreid beschreven. StrategieŽn worden aangereikt voor het omgaan met de spanningsvelden van het innoveren: beheersing of creativiteit, lange termijn of korte termijn, innovatie binnenshuis of open innovatie in netwerken.

Workshops
Nikki Highmore Sims

U bent gevraagd een presentatie of workshop te geven, maar heeft geen idee hoe u dat aan moet pakken.

De workshops die u zich herinnert, waren vaak te saai en weinig aantrekkelijk.

Hoe organiseert u nu een sessie waar de deelnemers echt iets aan hebben?

Met behulp van dit boek komt u beslagen ten ijs.

Een paar voorbeelden van situaties die u met behulp van dit boek het hoofd kunt bieden:
Dit boek is ideaal voor iedereen die wel eens een workshop moet organiseren maar daar weinig ervaring mee heeft, of te weinig tijd. Het leidt u stap voor stap door alle verschillende stadia, van de eerste voorbereidingen tot de evaluatie achteraf. Als u alle tips en technieken uit dit boek toepast in uw workshops, zullen de deelnemers zich die nog lang herinneren Ė en om de juiste redenen!


Karma Queens, Geek Gods & Innerpreneurs

Ron Rentel, Joe Zellnik

'Karma Queens, Geek Gods and Innerpreneurs' is een handige gids om in het hoofd te kijken van mensen die trends zetten op het gebied van kunst, muziek, technologie, mode, gezondheid en ieder ander consumentenproduct of -dienst.

Dit boek brengt negen invloedrijke consumententypes aan het licht en onthult hoe u met hen in contact kunt komen en in de markt kunt zetten.

Ook kunt u lezen hoe u producten kunt creŽren die niet alleen deze types zullen bekoren, maar ook hun hele sociale netwerk!

 

Open voor business: open Ėsource Ė inspiratie voor Innovatie.
Jaap Bloem, Menno van Doorn

Innovatie is de motor van de economie, van welvaart en vooruitgang. In deze tijd van computers, internet en steeds slimmere software komt de inspiratie voor vernieuwing van alle kanten op ons af.

Organisaties ontkomen er niet aan om zich steeds meer open te stellen voor nieuwe businesskansen.

Dit betekent met name dat ideeŽn doelbewust moeten worden 'opgewerkt' uit een intensief contact met de buitenwereld: met partners, kennisinstituten, concurrenten en individuen.

Expertgebruikers spelen tegenwoordig een prominente rol in deze dynamiek.

Dat was al zo bij open source softwareontwikkeling en deze trend is nu definitief ingezet in andere economische sectoren.

 

Hidden In Plain Sight.
Erich Joachimsthaler  

Erick Joachimstaler, schopt een aantal heilige huisjes van marketing en innovatie omver in zijn nieuwe boek.

Uit een interview met Erick haal ik drie aardige schoppen:

1. Bedrijven zijn blind en zien de kansen in hun omgeving niet.

2. Het gaat in deze economie niet meer om het vervullen van behoeften.

3. Het gaat in deze economie niet meer om het creeeren van onderscheid ten opzichte van je concurrenten.

Interessante gedachten, toch. Lees dus vooral het interview!

Hieronder vast een voorschotje op de blindheid van bedrijven.
Die heeft vier oorzaken, aldus de auteur.

 

De toekomst is mooi, maar anders

Samenwerkingsverband van de Vlaamse ondernemingsorganisaties Voka, Unizo, VKW en Industrie Vlaanderen en de Vlaamse Overheid

Neerslag van 67 gespreksavonden 'Onderneming-Onderwijs-Ouders' over de impact van de mondialisering 

  • 2005: 22 gespreksavonden tussen ondernemers. Thema: Samen ondernemen is samen innoveren

  • 2006: 45 gespreksavonden ondernemers-onderwijs-ouders. Thema: Een toekomst voor uw kinderen. De toekomst is mooi, maar anders

Organisatie van deze 67 gespreksavonden: een samenwerkingsverband van de Vlaamse ondernemingsorganisaties Voka, Unizo, VKW en Industrie Vlaanderen en de Vlaamse Overheid

Zie ook de website www.eentoekomstvooruwkinderen.be


De groeimotor
Roland van Kralingen

Onderzoek van onder meer McKinsey en Bain toont aan dat innovatie relevanter is dan ooit tevoren.

Dat is niet zo vreemd: veel markten zijn verzadigd en het onderscheidend vermogen van veel organisaties lijdt aan erosie.

De meerwaarde van producten en diensten veroudert steeds sneller en voortdurende innovatie is noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven.

Maar hoe voorkomt u dat een innovatietraject spaak loopt, zoals in 70% van de gevallen nog steeds gebeurt?

Het helpt om meerwaarde-innovatie op te vatten als een proces.

Roland en Rogier van Kralingen introduceren hiertoe The Wheel of Innovation - een werkwijze die elk bedrijf kan leren en implementeren.

Het creŽren van meerwaarde volgt bovendien een aantal wetmatigheden, die u hier aantreft in de Innovatie-Matrix.

Deze matrix geeft u inzicht in wat Radicale, Grote, Slimme en Strategische innovaties zijn.

Meerwaarde-innovatie is de primaire opdracht voor elke organisatie die wil overleven in commodity hell.

De groeimotor biedt u een arsenaal aan waardevolle inzichten, maar ook een schat aan praktische en direct toepasbare methodieken om in de weerbarstige realiteit van vandaag het verschil te maken. Innoveer of crepeer!


 

Nieuwe producten bedenken
Gijs van Wulfen

Dit boek biedt een oplossing voor iedereen die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van nieuwe producten.

Het verbindt de dagelijkse 'in the box' managementpraktijk effectief met 'out of the box' creativiteit.

De oplossing is gebaseerd op een stappenplan waarmee u in twintig weken aantrekkelijke productideeŽn kunt ontwikkelen, uitwerken, en (last but not least) geaccepteerd kunt krijgen door alle betrokkenen.


 

Razendwnelle productontwikkeling.
Preston Smith en Donald Reinertsen

ĎRazendsnelle productontwikkeling' laat zien hoe bedrijven hun ontwikkelingsproces enorm hebben versneld.

De auteurs beschrijven een speciale managementtechniek is, waarmee de ontwikkelingssnelheid met een factor twee of meer kan toenemen.


De innovatiekracht van ideeŽn.
Isaac Getz en Alan Robinson

In dit boek wordt uiteengezet hoe een ideeŽnmanagementsysteem medewerkers stimuleert hun ideeŽn naar voren te brengen en managers aanmoedigt die ideeŽn serieus te nemen en, als het een geschikt idee betreft, te implementeren.

De auteurs laten aan de hand van praktijkvoorbeelden uit acht Europese landen zien dat een goed IMS van doorslaggevend belang is voor duurzame productiviteit, kwaliteit en groei.

Een goed IMS is tevens de pijler onder het innovatiemanagement, aangezien het leidt tot meer en creatievere innovatieve projecten die met succes worden bekroond.


Doelgericht vernieuwen
(Paul Heere, Dorien van der Heijden en Yousri Mandour )

'Doelgericht vernieuwen!' bewijst dat het vinden van een innovatief concept of een briljante oplossing geen toevalstreffer hoeft te zijn.

De systematische werkwijze die erin wordt beschreven gaat namelijk uit van vijf unieke denkpatronen die aan de basis liggen van vele succesvolle innovaties uit het verleden.

Toegegeven, er zullen altijd succesvolle ideeŽn 'uit de lucht komen vallen', maar als manager wilt u het succes graag een handje helpen.

En dat is precies het effect van de SIT-denkpatronen.


 

Productgiganten
(Jean-Philip Deschamps en P. Ranganath Nayak)

'Productgiganten' laat zien dat de sleutel tot het voortdurend ontwikkelen van topproducten uit zeven kernvaardigheden bestaat die iedere afdeling van het bedrijf moet beheersen.

Daarbij maakt het niet uit of het bedrijf concurrerend wil zijn in snelheid, service, innovatie, waarde, design, productproliferatie of een combinatie daarvan.


 

Het Edisonteam
(Patrick Willemarck)

De jury van het Managementboek van het jaar verkoos 'Het Edisonteam' tot De Tijd Managementboek 2006.

Innovatie is onmisbaar voor groei.  Zelfs grote groeibedrijven als Sony en Nokia kunnen uiteindelijk niet beletten dat concurrenten zoals iPod of Blackberry hen marktaandeel ontfutselen.

Gaan innovatie en grote structuren wel samen?

Hoe kan een onderneming ervoor zorgen dat ze competitief blijft?

De auteur maakt een heldere en duidelijke analyse.  Uit uiteenlopende cases blijkt dat innovatie in het businessplan zelf moet zitten, dat het bedrijf er permanent moet naar streven goederen en diensten te produceren van superieure kwaliteit.

Om dat allemaal tot een goed einde te brengen moet je bijna een inventieve of mediagenieke bedrijfsleider zijn zoals Steve Jobs, Richard Branson of Nicolas Hayek.

Toch is er ook hoop voor andere bedrijfsleiders.

Het Edisonteam brengt sprekende voorbeelden, Good Practises. Ikea, Virgin, Smart, Apple, Cirque du Soleil, Rent-a-Car, Coca Cola, Senseo, ...

Allemaal passeren ze de revue.  Inspelend op deze voorbeelden, pakt de auteur uit met een verfrissend, innoverend idee.

Hij stelt voor een Edisonteam op te richten.

Dat team ziet er permanent op toe dat de onderneming de twijfel cultiveert en zichzelf permanent in vraag stelt.  Ook stimuleert zo'n team bedrijfsleiders om te blijven verrassen en telkens opnieuw de markt te blijven uitvinden.  En ondertussen verlangt het ook nog dat het bedrijf blijft anticiperen op onverwachte omwentelingen.  Dat team wordt de autoriteit inzake ondernemingsfilosofie, met een opening naar innovatie en duurzame uitvindingen.  Het gaat om een team dat, net als Thomas Edison, codes kraakt, van zich doet horen, en ideeŽn in goud verandert.

Dit is wat Creazy al sinds 2000 in het leven wil roepen in elke organisatie.  


 

Brainstormen. Het ultieme Handboek
(Koen De Vos)

Een praktisch, diepgaand en volledig handboek over brainstormen. Het is bedoeld voor iedereen die dikwijls deelneemt aan brainstormsessies, voor iedereen die brainstormsessies begeleidt en natuurlijk voor iedereen die zijn creativiteit serieus wil verbeteren.
In het boek vind je meer dan 40 brainstormtechnieken met voorbeelden en handige tips om zelf brainstormsessies te organiseren. Voor meer informatie, ga naar de website
www.50000ideeen.be . Daar krijg je een aantal gratis hoofdstukken, een index met alle brainstormtechnieken, de inhoudstafel en info over hoe en waar je het boek kunt bestellen.


 

De Kracht van Beelddenken
(Ghislaine Bromberger)

Een creatieve manier om koers te bepalen voor individu, team en organisatie.

Beeldenken is een andere manier van denken dan het logische, rationele denken. Het is een stroom van intuÔtief verkennen waarbij mensen nog niet verkende paden betreden. Als coach, trainer of supervisor kunt u beeld - denken gebruiken als creatieve manier om koers te bepalen voor individu -, team- en organisatieontwikkeling.


 

The Rise of the Creative Class (Richard Florida)


Richard Florida legt een direct verband tussen de economische gezondheid van een stad en de aantrekkingskracht van die stad op de creatieve klasse. Vervolgens doet hij suggesties om steden zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor creatieven. Steden zouden een uitgekiende marketingstrategie moeten voeren om economisch te kunnen floreren: trek jonge, creatieve mensen aan en zorg voor mond-aan-mond reclame. Het werkt voor TV stations, frisdrank en sportschoenen, dus waarom niet voor steden? Het beste bewijs van zijn stelling is de massale aandacht die Florida met dit boek wist te genereren; The rise of the creative class werd in Amerika in korte tijd een gigantische hype.
ISBN: 0465024769


Concurreren met creativiteit (Jeff Gaspersz)

Jeff Gaspersz (hoogleraar innovatiemanagement aan de universiteit Nijenrode) heeft een handzaam en vooral praktisch boek geschreven over wat hij noemt 'de kern van innovatiemanagement'. Zijn belangrijkste boodschap is dat bedrijven niet zullen kunnen voortbestaan wanneer zij niet in staat zijn om tijdig te innoveren. Omgekeerd vormt innovatievermogen een machtig wapen in de concurrentiestrijd. DŪe organisaties die innovatie tot een kerncompetentie weten te maken zullen de strijd om het marktleiderschap beheersen. Deze organisaties zijn door een juiste gebalanceerde mix van strategie, klimaat, leiderschap en creatieve vaardigheden in staat om continu ideeŽn te genereren en innovaties te produceren. De term 'innovatie' moeten we overigens niet beperken tot technologische vernieuwing. Ook vernieuwing in strategie, processen en diensten valt onder de noemer van innovatie. Een organisatie moet openstaan voor innovatie op elk terrein en in iedere afdeling. Gaspersz gaat vervolgens in op 'ideeŽnmanagement' en presenteert een stappenplan voor bedrijven om tot een creatieve organisatie te komen.
Pearson Education Benelux (2002) ISBN: 904300572XDe innovatiecirkel (Tom Peters)  

Managementgoeroe Tom Peters heeft veel aan zijn hoofd, getuige zijn boek 'De Innovatiecirkel'. Het bedrijfsleven bevindt zich in een chaotische toestand en de enige wijze om te overleven is door te innoveren. Dit geldt zowel voor individuen als voor organisaties als geheel.
Peters stelt zich in dit boek ten doel zowel mensen als organisaties te helpen een voortdurende stroom van innovaties op gang te kunnen houden. Tijdens 400 seminars, gehouden in 22 landen heeft Peters de afgelopen vijf jaar zijn ideeŽn over innovaties uitgebreid en bijgeschaafd. De vorm waarin hij dit nieuwe boek heeft gegoten is niet traditioneel.
Het boek heeft weliswaar een begin en een eind, maar alles wat zich daar tussen bevindt, is een bonte en creatieve mix van teksten, uitspraken, opsommingen en plaatjes. De weerslag hiervan mag er zijn: een omvangrijk boek dat de manager oproept alert, gretig en aanvallend te zijn.
Uitgeverij Contact (1998) ISBN: 9025498515Anders denken, Nieuwe kansen (Jeff Gaspersz)

De kwaliteit van ons leven hangt af van de kwaliteit van ons denken. In dit boek vind je op elke bladzijde tips en oefeningen om je denkkracht te versterken. Het staat boordevol adviezen voor flexibele en productief denken, gericht op positieve verandering in je leven. Neem een ambitie of doel in gedachten en begin te bladeren.
Uitgeverij Het Spectrum (2003) ISBN: 9027479380

 


 

Zes denkende hoofddeksels (Edward de Bono)

Edward de Bono is een internationale autoriteit op het gebied van conceptueel denken. In dit boek stroomlijnt hij op een originele manier het besluitvormingsproces. Het denkproces wordt opgesplitst in zes denkniveaus, voorgesteld door zes denkhoeden. Deze stellen ons in de gelegenheid ons denken te dirigeren, zoals een dirigent zijn orkest dirigeert. We kunnen dat element oproepen waaraan we behoefte hebben. Ook in vergaderingen - van welke aard dan ook - is het bijzonder nuttig als je over een mogelijkheid beschikt, mensen ertoe te brengen het platgetreden pad van hun normale denkwijze te verlaten en het ter tafel gebrachte onderwerp op een andere manier te overdenken.
Uitgeverij Business Contact (1999) ISBN: 9025401775 

Gebruik je verstand (Tony Buzan)

Tony Buzan reist de wereld rond met de fameuze mind map techniek, die een simpele maar doeltreffende slogan heeft Use your head (Gebruik je verstand). Zijn seminars worden druk bezocht door topmanagers die voor zeer veel geld een techniek aanleren om de onbenutte vermogens van de hersenen aan te spreken. Die techniek heeft Buzan ooit neergelegd in zijn boek 'Gebruik je verstand'. Aan de orde komen zaken als sneller leren lezen, verbetering van het geheugen en het op een juiste manier maken van aantekeningen. Daarna introduceert Buzan een studiemethode waarmee de lezer in staat wordt gesteld een studie gemakkelijker en efficiŽnter te volgen en met een beter resultaat af te sluiten. De vele verhelderende illustraties, tabellen en grafieken vullen de gemakkelijk leesbare tekst uitstekend aan.
Uitgeverij De Kern (2002) ISBN: 9032505300


 

Concurreren met creativiteit (Jeff Gaspersz)

Jeff Gaspersz (hoogleraar innovatiemanagement aan de universiteit Nijenrode) heeft een handzaam en vooral praktisch boek geschreven over wat hij noemt 'de kern van innovatiemanagement'.

Zijn belangrijkste boodschap is dat bedrijven niet zullen kunnen voortbestaan wanneer zij niet in staat zijn om tijdig te innoveren.  Omgekeerd vormt innovatievermogen een machtig wapen in de concurrentiestrijd.

DŪe organisaties die innovatie tot een kerncompetentie weten te maken zullen de strijd om het marktleiderschap beheersen.  Deze organisaties zijn door een juiste gebalanceerde mix van strategie, klimaat, leiderschap en creatieve vaardigheden in staat om continu ideeŽn te genereren en innovaties te produceren.

De term 'innovatie' moeten we overigens niet beperken tot technologische vernieuwing. Ook vernieuwing in strategie, processen en diensten valt onder de noemer van innovatie.

Een organisatie moet openstaan voor innovatie op elk terrein en in ieder organisatie-onderdeel.

Gaspersz gaat vervolgens in op 'ideeŽnmanagement' en presenteert een stappenplan voor bedrijven om tot een creatieve organisatie te komen.


 

The Mind Map Book (Tony & Barry Buzan)

Dit standaardwerk over MindMapping van de gebroeders Tony en Barry Buzan geeft een uitvoerige beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de theoretische achtergronden van MindMapping.

Het boek is rijkelijk geÔllustreerd met prachtige voorbeelden van MindMapping en analogiŽn met de natuur.

Ook geeft het een diepgaande inkijk in de bouw en werking van onze hersenen.

Verplichte kost voor elke mindmapper.  

 


 

The Mind Map Book (Tony & Barry Buzan)

Dit standaardwerk over MindMapping van de gebroeders Tony en Barry Buzan geeft een uitvoerige beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de theoretische achtergronden van MindMapping. Het boek is rijkelijk geÔllustreerd met prachtige voorbeelden van MindMapping en analogieŽn met de natuur. Ook geeft het een diepgaande inkijk in de bouw en werking van onze hersenen. Verplichte kost voor elke mindmapper.
BBC Consumer Publishing (2001) ISBN: 0563537337 

Lateraal denken voor managers (Edward de Bono)

Creativiteit is zo'n essentieel onderdeel van de gereedschapskist van de manager, dat ze niet langer aan het toeval of de begaafde amateur kan worden overgelaten. Edward de Bono, pionier in de toepassing van lateraal denken, maakt in dit boek duidelijk hoe hij creativitťit en lateraal denken ziet samenwerken in het managementproces om nieuwe producten en nieuwe ideeŽn te ontwikkelen, en tot nieuwe benaderingen te komen voor probleemoplossing, organisatie en toekomstige planningsalternatieven. Door creativiteit van mystiek te ontdoen en te behandelen als een duidelijk proces dat met behulp van specifieke technieken kan worden geleerd, beoefend en toegepast, laat hij zien hoe lateraal denken met verbazend resultaat kan samengaan met traditioneel onderwijs en traditionele managementmethoden.
Uitgeverij Element (1998) ISBN: 9056890476Management van creativiteit (Jeff Gaspersz)

In 'Management van creativiteit' worden verschillende methoden beschreven om uw ideeŽnkracht te stimuleren. Diverse checklists helpen u de creativiteit van uw organisatie te toetsen. U leest hoe de meest innovatieve ondernemingen het ontstaan van ideeŽn niet aan het toeval overlaten en er keer op keer in slagen persoonlijke ideeŽn over te dragen aan de totale organisatie.
Uitgeverij Kluwer (1998) ISBN: 9026727909

 

 

Nieuwsbox

Mogen we u ook uitnodigen om een kijkje te gaan nemen naar de verschillende seminaries...  hier
Neus eens in onze leeshoek waar er ruimte is voor artikels, boeken en verschillende studies... hier

Creazyne is een inspiratie - service en bevat een selectie van inspirerende artikelen, theorieŽn, trends, praktijken en technieken...
hier
We zijn continu op zoek naar extra deelnemers voor zijn workshops en brainstormsessies bij zijn klanten een extra toegevoegde waarde te geven...
Daarom nodigen we u graag uit om u gratis in te schrijven in onze CreazyBox...
hier
We bieden u gratis de ruimte om een innovatie - audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke organisatie nl. het innovatiecentrum in uw regio... hier
We willen u uitnodigen om een kijkje te gaan nemen naar onze Creazy Foundation zodat u ook kan vaststellen dat ons hart verder gaat... hier
Haal de Creaward naar uw organisatie... hier

Copyright © 2011 VTR-webdesign  |  Contact Us