Creazy 

Groenstraat 74 A

3020 Herent (Veltem-Beisem)

België / Belgique

Info:

 LinkedIn  Facebook  Twitter

 
 

Artikels:


2nd life: weggesmeten geld?

Steeds meer bedrijven openen voor veel geld een vestiging in de virtuele wereld Second Life om hun naamsbekendheid te vergroten.

Maar deze investeringen leveren meestal nauwelijks iets op.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Duitse bureau Komjunity onder spelers (avatars) van Second Life.

Slechts 7 procent vindt dat de aanwezigheid van merken in SL op dit moment een positief effect op het merkimago heeft, en dat het hun koopgedrag in de toekomst zal veranderen.

Avatars klagen het meest over de slechte klantenservice en weinig interactiemogelijkheden van bedrijven.

De oplossing volgens het onderzoeksbureau: bedrijven moeten meer hun best doen om spelers te vermaken.


Innovatie broodnodig in de zuivelsector

Het hele jaar zelf groenten en fruit oogsten op het veld en samen met anderen zorg dragen voor het land waarop geteeld wordt.

Dat is het nieuwe project dat bioboer Tom Troonbeeckx (30) de Leuvenaars aanbiedt.

Voor 160 euro per jaar koop je een oogstaandeel van het 'Open Veld' en deel je mee in al het goede dat twee velden vlak bij de Abdij van 't Park opbrengen.

Met het Open Veld wil Troonbeeckx een alternatief bieden voor een productiemethode die energieverslindend is en die mens en milieu uitbuit.

Al 40 Leuvenaars sloten zich aan bij ‘Open Veld’.

Lees hier het volledige artikel.


Dood aan innovatie?

‘Innovatie’ is een hip woord geworden.

Té hip, zelfs.

Mensen gebruiken het woord om de haverklap, zonder te weten wat het betekent.

Het Amerikaanse tijdschrift BusinessWeek wijdde er onlangs een uitgebreid artikel aan.

En ze zijn niet de enigen: de laatste maanden verscheen er een heel arsenaal boeken, artikels en studies rond de kwestie.

Er wordt opgeroepen tot wat meer diepgang, tot verder kijken dan de hype.

Tot wat minder blabla en meer boemboem.

Lege innovatie werkt ook niet.

BusinessWeek haalt het voorbeeld aan van Ford.  De voorzitter van de autogigant nam eind 2005 in een reclamespot om de acht seconden het woord innovatie in de mond.

Ford kende in 2006 ongeziene verliezen. Lees het artikel in BusinessWeek.


Oogst groenten en fruit op de boerderij

Het hele jaar zelf groenten en fruit oogsten op het veld en samen met anderen zorg dragen voor het land waarop geteeld wordt.

Dat is het nieuwe project dat bioboer Tom Troonbeeckx (30) de Leuvenaars aanbiedt.

Voor 160 euro per jaar koop je een oogstaandeel van het 'Open Veld' en deel je mee in al het goede dat twee velden vlak bij de Abdij van 't Park opbrengen.

Met het Open Veld wil Troonbeeckx een alternatief bieden voor een productiemethode die energieverslindend is en die mens en milieu uitbuit.

Al 40 Leuvenaars sloten zich aan bij ‘Open Veld’.

Lees hier het volledige artikel.


Meer Europees onderzoeksgeld voor minder Vlaamse bedrijven

Minder Vlaamse bedrijven hebben deelgenomen aan het lopende Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling, het belangrijkste EU-instrument voor de financiering van onderzoek in Europa.

De steun per deelnemend bedrijf neemt echter toe.

Dat blijkt uit een tussentijdse analyse van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Rudy Aernoudt, secretaris-generaal van EWI geeft volgende verklaring:“De dalende Vlaamse deelname van bedrijven bewijst dat IWT-Vlaanderen, het agentschap dat in Vlaanderen innovatie bij KMO’s stimuleert, goed zijn werk doet.

Waarom zou je als KMO inspanningen leveren om Europees te gaan als je op Vlaams niveau voldoende gesteund wordt?”


Creatieve ondernemers zorgen voor meer jobs

Naar aanleiding van Avanti07, de inspiratiedag rond creatief ondernemen van Unizo, onderzocht het Flanders DC kenniscentrum de situatie op gebied van creativiteit bij 782 Vlaamse ondernemers.

Driekwart van de ondervraagde ondernemers vindt creativiteit belangrijk, zowel voor zichzelf als voor de medewerkers.78 procent vindt zichzelf trouwens creatief.

Toch blijken creativiteitstechnieken niet echt populair.

Geld- en tijdsgebrek zijn de voornaamste hindernissen. Meer info vind je hier.


Bedrijven maken te weinig tijd voor strategie

Dat meldde De Tijd op 31 januari naar aanleiding van een onderzoek van adviesbureau Berenschot bij gerenommeerde bedrijven.

Daarin gaf 46% van de ondervraagde bedrijfsleiders toe ‘onvoldoende tijd te nemen’ voor het bepalen en formuleren van de strategie. 32% vond ook dat de strategie ‘onvoldoende werd doorvertaald’ naar concrete acties.

Om zich van de concurrentie te onderscheiden zetten bedrijven zich vooral in op ‘het beste product’ (50%), ‘human capital/talent’ (49%), ‘service’ (41%), ‘merk en imago’
(41%), ‘innovatie’ of ‘assortiment’ en ‘branding/imago’ (beide 30%).

Blijkt dus dat er nog ruimte is voor creativiteit op alle bedrijfsvlakken.


België maakt sprong in Lissabon - doelstellingen

Deze week publiceerde The Lisbon Council haar European Growth and Jobs Monitor.

The Lisbon Council kijkt elk jaar hoe de grootste Europese economieën presteren op vlak van economische groei, arbeidsproductiviteit, werkgelegenheidsgroei, opleidingsniveau van werknemers, groei - georiënteerde investeringen, en duurzaamheid van overheidsfinanciën.

In een notendop zegt het rapport dat Europa eindelijk een aantal jaren van magere prestaties achter zich heeft gelaten.

The Lisbon Council ziet vooruitgang in belangrijke indicatoren als groei, werkgelegenheid en productiviteit.

En de beroemde/beruchte Lissabon - doelstellingen zijn in heel Europa bereikbaarder dan je enkele jaren geleden had durven denken.

België maakt een sprong van plaats 8 in 2006 naar de tweede plaats nu.

De Belgen doen het iets beter dan Nederland, maar blijven ook ver achter Zweden dat een klasse hoger speelt.

Als Zweden op koers blijft, dan zal het de Lissabon - doelstellingen met 40% overtreffen.

Maar misschien is een tweede plaats wel de beste plaats nu.

Meestal doet de tweede de volgende keer nog meer zijn best. Download hier het rapport.


Creativiteit neemt af vanaf kindertijd

Onderzoek laat zien dat gedurende de ontwikkeling van kind tot volwassene de creativiteit afneemt.

Een studie keek naar de vaardigheden om originele ideeën te genereren.

Het aantal originele antwoorden is op vijfjarige leeftijd 90%.

Op zevenjarige leeftijd is dit echter gedaald tot 20% en veel volwassenen slagen er zelfs in om maar 2% originele antwoorden meer te geven.

Deze terugval van creativiteit is opmerkelijk, maar niet geheel onverwacht.

De ironie van creativiteit is dat we geboren zijn met vele creatieve vaardigheden.

Als peuters genieten we van het verkennen van de wereld om ons heen.

Vrijwel de gehele dag wordt gevuld met spelen en experimenteren met objecten, speelgoed, zand, etc.

Van nature zijn we bouwers, kunstenaars, ambachtslieden, dichters en muziekanten.

Wanneer er tijdens de ontwikkeling aangeleerd wordt procedures te volgen en strikte regels in acht te nemen, beginnen de meesten hun creatieve vaardigheden te verliezen.

Opvoeding en educatie zijn erop gericht kennis bij te brengen en belangrijke normen en waarden over te dragen.


Creativiteit belangrijker dan kennis


De Brugse informaticaleraar
Hullebus rolde een sneeuwbal van de berg met zijn oproep om het kennisonderwijs te herwaarderen ten koste van het aanleren van vaardigheden. In zijn reactie schreef Vlaams minister van Onderwijs Vandenbroucke "Creativiteit is in de opvoeding even belangrijk als geletterdheid". Daarmee scoort hij natuurlijk bij Flanders DC.
Lees verder...

 

 

Nieuwsbox

Mogen we u ook uitnodigen om een kijkje te gaan nemen naar de verschillende seminaries...  hier
Neus eens in onze leeshoek waar er ruimte is voor artikels, boeken en verschillende studies... hier

Creazyne is een inspiratie - service en bevat een selectie van inspirerende artikelen, theorieën, trends, praktijken en technieken...
hier
We zijn continu op zoek naar extra deelnemers voor zijn workshops en brainstormsessies bij zijn klanten een extra toegevoegde waarde te geven...
Daarom nodigen we u graag uit om u gratis in te schrijven in onze CreazyBox...
hier
We bieden u gratis de ruimte om een innovatie - audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke organisatie nl. het innovatiecentrum in uw regio... hier
We willen u uitnodigen om een kijkje te gaan nemen naar onze Creazy Foundation zodat u ook kan vaststellen dat ons hart verder gaat... hier
Haal de Creaward naar uw organisatie... hier

Copyright © 2011 VTR-webdesign  |  Contact Us